FedEx Blog

FedEx Blog

Celebrating the Big 40

April 17, 2013

Translations: Polish | French


On April 17, 1973, 14 French Dassault Falcon planes took off from Memphis International Airport and delivered 186 packages to 25 U.S. cities along the east coast. This first flight not only marked the beginning of FedEx Express but also the beginning of the express industry as a whole. Forty years on and just look how far we’ve come as a company. 

When I joined FedEx Express 38 years ago as a part-time courier at the Philadelphia ramp, the express industry was a brand new concept. Fast forward to 2013 and FedEx now serves over 220 countries and territories, providing a fully integrated system to ship our customer’s packages across the globe.

FedEx 40th AnniversaryAs I stepped out onto the ramp on my first day, I vividly remember feeling a little nervous and also excited about my new job. Never in a million years did I imagine I would end up in Brussels as President of EMEA (Europe, Middle East, Indian Subcontinent and Africa). To say it’s been quite a journey would be an understatement. But a journey I am very proud to have experienced.

Of course, during every career we face those situations that challenge us and also inspire us. The Iceland volcanic ash cloud episode of 2010 was one of those cases. With many airspaces being shut down, we had to work quickly to reconfigure our flight and ground networks to maintain operations and minimize the service impact for our customers. We moved our operations around and put a lot of our transportation onto the road. The flexibility, creativity and ‘whatever it takes’ spirit  of our global teams to make that happen is a great example of why I have stayed at FedEx for 38 years. It’s a spirit that has been there since the beginning and continues to be what differentiates us from our competitors today.

One of my most enjoyable moments took place a few years ago when a chance meeting in the Ardennes Second World War military cemetery in Belgium ed FedEx on a journey to reunite a 93 year-old soldier in Florida with his long lost wartime love letters and photos of his sweetheart who eventually became his wife. This remarkable story is yet another perfect illustration of the very thing I love the most about FedEx – the willingness of our people to go above and beyond and connect people across geographies and in this case, time.

People are the reason why I’ve stayed with FedEx for so long. By that I mean our hard-working, dedicated and inspirational team from couriers to station managers right up to our senior executive team. Sheer commitment and loyalty is something that makes me so proud to work for FedEx. Our success over the years is certainly not due to any one individual contribution but to a great team effort.

Looking now to the present and the future, I can assure you that it is a great time to be working for FedEx Express. Not only do we have what is widely considered to be the best intercontinental service in the industry, but over the last two years we’ve added more than 70 new stations across Europe, made major investments in India, the Middle East and Africa, and continued to expand our operations and grow our revenue. Here’s to another 40 years of success!

 


 

Świętując okrągłą 40-tke (Polish)

17 kwietnia 1973 r. 14 francuskich samolotów Dassault Falcon wystartowało z międzynarodowego lotniska w Memphis i dostarczyło 186 przesyłek do 25 miast położonych na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Ten pierwszy lot stanowi początek istnienia nie tylko firmy FedEx Express, lecz także całej ekspresowej branży kurierskiej. Od tamtej chwili minęło 40 lat i trzeba przyznać, że nasza firma bardzo wiele w tym czasie osiągnęła.
Gdy 38 lat temu rozpocząłem pracę w firmie FedEx Express jako kurier zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin w naszej placówce w Filadelfii, branża ekspresowych przesyłek kurierskich dopiero raczkowała. Dziś, w roku 2013, FedEx obsługuje ponad 220 krajów i terytoriów, dysponując w pełni zintegrowanym systemem umożliwiającym dostarczanie przesyłek naszych klientów na całym świecie.

Pamiętam dokładnie, że gdy pierwszego dnia wyszedłem na rampę, byłem nieco podenerwowany, a także podekscytowany moją nową pracą. Nigdy w życiu nie pomyślałbym, że trafię kiedyś do Brukseli jako prezes firmy na region Europy, Bliskiego Wschodu, subkontynentu indyjskiego i Afryki (EMEA). Powiedzenie, że przebyłem daleką drogę, byłoby niedopowiedzeniem. Mogę jednak stwierdzić, że jestem z przebycia tej drogi bardzo dumny.

Oczywiście w trakcie kariery zawodowej każdy z nas spotyka się z sytuacjami, które stanowią wyzwanie i źródło inspiracji. Jednym z takich przypadków był epizod związany z chmurą pyłu wulkanicznego po wybuchu wulkanu na Islandii w 2010 r. Zamknięto wtedy przestrzeń powietrzną nad wieloma krajami i musieliśmy szybko zrekonfigurować naszą sieć lotniczą i naziemną, aby móc kontynuować działalność operacyjną i zminimalizować wpływ tych zmian na obsługę naszych klientów. Zmieniliśmy system pracy i zaczęliśmy w znacznie większym stopniu korzystać z transportu drogowego. Duch elastyczności, kreatywności i pełnego zaangażowania naszych zespołów na całym świecie, dzięki któremu ta operacja się powiodła, to znakomity przykład okoliczności wpływających na to, że pracuję w firmie FedEx już od 38 lat. Duch ten jest obecny w firmie od samego początku i wciąż wyróżnia nas na tle konkurencji.

Jeden z najprzyjemniejszych momentów w mojej pracy miał miejsce kilka lat temu, gdy w wyniku przypadkowego spotkania na cmentarzu wojskowym z okresu II wojny światowej w Ardenach, w Belgii, firma FedEx umożliwiła 93-letniemi żołnierzowi z Florydy odzyskanie dawno utraconych listów miłosnych z okresu wojny i zdjęć jego ukochanej, która została później jego żoną. Ta niezwykła historia to kolejny przykład tego, co najbardziej kocham w firmie FedEx ― gotowość naszych pracowników do dawania z siebie wszystkiego i do łączenia ludzi ponad barierami geograficznymi, a w tym przypadku także czasowymi.

To właśnie ze względu na ludzi pozostałem w firmie FedEx przez tak wiele lat. Mam tu na myśli wszystkich naszych ciężko pracujących, zaangażowanych i kreatywnych pracowników ― od kurierów, poprzez kierowników poszczególnych placówek, aż po dyrekcję firmy. Ich pełne zaangażowanie i lojalność sprawiają, że jestem dumny z pracy na rzecz firmy FedEx. Sukces odniesiony przez naszą firmę w ciągu minionych lat jest z pewnością wynikiem wysiłków całego zespołu, a nie żadnego pojedynczego pracownika.

Patrząc na naszą obecną sytuację i perspektywy na przyszłość, mogę zapewnić, że praca na rzecz firmy FedEx Express jest źródłem autentycznej satysfakcji. Gwarantujemy obsługę międzykontynentalną uważaną powszechnie za najlepszą w branży, ale to nie wszystko. W ciągu ostatnich dwóch lat otworzyliśmy ponad 70 nowych placówek w Europie i dokonaliśmy istotnych inwestycji w Indiach, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Wciąż rozwijamy naszą działalność operacyjną i osiągamy coraz wyższe przychody. Wznieśmy więc toast za kolejne 40 lat sukcesów!

Back to Top

 


Un 40e anniversaire inoubliable (French)

Le 17 avril 1973, 14 avions Falcon du constructeur français Dassault décollaient de l’Aéroport International de Memphis afin de livrer 186 colis dans 25 villes de la côte est des États-Unis. Ce premier vol marquait non seulement les débuts de la société FedEx Express, mais aussi l’avènement d’un nouveau secteur, celui de la livraison express. Un bref tour d’horizon sur ces quarante années suffit pour prendre toute la mesure du succès de la société.

J’ai rejoint FedEx Express il y a 38 ans, en tant que coursier à temps partiel affecté à la zone de Philadelphie. Le secteur de la livraison express était alors un concept totalement novateur. Aujourd’hui, en 2013, FedEx dessert plus de 220 pays et territoires et propose un système de transport parfaitement intégré pour l’acheminement des colis de ses clients du monde entier.

Je me souviens très bien de l’impression ressentie en sortant de l’avion à l’issue de cette première journée de travail : un brin de nervosité mêlé d’une certaine excitation à l’idée d’exercer mes nouvelles fonctions. J’étais alors à cent lieues de m’imaginer que j’occuperais un jour le poste de Président de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique) à Bruxelles. J’ai parcouru un très long chemin et c’est peu dire. Je suis extrêmement fier de cette expérience.

Bien sûr, nous rencontrons tous au cours de notre carrière des situations qui s’apparentent à des défis et d’autres qui nous inspirent. Le nuage de cendres volcaniques qui a survolé l’Islande en 2010 en fait partie. Face à la fermeture de nombreux espaces aériens, nous avons dû revoir rapidement nos plans de vols et l’organisation de nos réseaux au afin de poursuivre notre activité et de minimiser les répercussions pour nos clients. Nous avons transféré nos opérations et réalisé une grande partie du transport par voie routière. La flexibilité, la créativité et l’esprit d’initiative dont font preuve les équipes mondiales pour atteindre nos objectifs sont l’une des raisons qui m’ont incité à rester chez FedEx depuis 38 ans. Cette culture qui perdure depuis le premier jour demeure un atout qui nous distingue de nos concurrents.

L’un de mes plus beaux souvenirs ? C’était il y a quelques années, à la suite d’une rencontre fortuite dans le cimetière militaire américain de Neuville-en-Condroz, en Belgique. Le hasard a voulu que FedEx contribue à l’heureux dénouement d’une histoire émouvante : un vétéran de 93 ans résidant en Floride a pu retrouver les photos et lettres d’amour que lui avait envoyées pendant la guerre sa bien-aimée, qui devait devenir son épouse. Cette magnifique histoire illustre parfaitement, une fois encore, les raisons de mon profond attachement à FedEx : cette volonté de nos collaborateurs de se surpasser, de connecter le monde, au-delà des frontières et même au-delà du temps.

L’humain est la raison pour laquelle je suis resté chez FedEx depuis toutes ces années. Je fais référence à nos équipes travailleuses, engagées et inspirées, du coursier aux responsables d’agences mais aussi aux membres de la direction. L’engagement absolu et la parfaite loyauté sont les qualités que j’apprécie le plus au sein de FedEx et dont je suis particulièrement fier. Les succès remportés tout au long de ces années sont le fruit non pas d’une contribution individuelle, mais d’un effort collectif.

Aujourd’hui, lorsque j’analyse la situation et que j’envisage l’avenir, je puis vous assurer que c’est une période formidable pour travailler chez FedEx Express. Nous proposons déjà, de l’avis de beaucoup, le service intercontinental le plus performant du secteur, et nous avons décidé de continuer à développer notre activité. Au cours des deux dernières années, nous avons ouvert plus de 70 nouveaux bureaux en Europe et avons réalisé d’importants investissements en Inde, au Moyen-Orient et en Afrique. De plus, nous continuons d’étendre notre activité et d’augmenter notre chiffre d’affaires. Je ne souhaite qu’une chose à FedEx : que les 40 prochaines années soient tout autant couronnées de succès ! »

Back to Top


Comments

  Janet Mathis says:

  35 years ago tomorrow, I started on one of the greatest journeys of my life. I retired in October 2012 due to an illness in my family but carry with me some of the best memories. FedEx is the best company in Memphis to work for. People met at FedEx have become friends for life.

  MayLyn says:

  Happy 40 years FedEx! I’m so pleased with the success that you have brought to my eBay business, and most of all making history that I admire!

  Jabina says:

  Happy 40th Anniversary Fedex!!!!

  Apryl Lightcap says:

  I would like to extend my thanks to the good FedEx people who delivered so many packages to my house this year while my mother was in Karen Ann Quinlan hospice care. It was a difficult time, but the delivery people were kind, efficient and tolerated the barky dogs with a smile. The terrain is difficult around here at best, but every delivery was made on time and in good shape. On behalf of my beloved late Mom, my beau, the barky but friendly dogs, I say thank you so much to the drivers who helped us through a dark time. Blessings.

  Melanie says:

  I was looking on your web site for a place to comment about a Fed Ex delivery man that was at my office today. He was such a cheerful, kind, willing and hard-working person I thought I should let someone know I appreciated his service. He got a work out getting a pallet of sidewalk salt to our storage place and kept a smile on his face the entire time. When I told him I was sorry it was so difficult to get the product where we needed it, he smiled and said it was a good work out and he was happy not to be paying a membership at a fitness center. You have a treasure in this employee Fed Ex.

Post a Comment

You may also like: